kts6398

kts6398

カラーバリーエション

品番

kts6398

色番

a-e

生地名

10/1キャンバス

素材

綿100%

規格

110㎝幅

シリーズ

寝ぐせパンダ